Nivelul brut al salariilor de baza cf. Legii 153/2017 la data ...

 

Aparat propriu    Directia APPP    Dir. Salubritate

30/09/2017         30/09/2017         30/09/2017