BULETIN INFORMATIV

-Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare-

 

                  

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARGOVIȘTE

 

·         Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata

·         Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare

·         Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

·         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

·         Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

·         Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

·         H.C.L. nr. 108/2017 - Regulamentul de Organizare și Funcționare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviște

·         H.C.L. nr. 190/2015 - Regulamentul de Organizare și Funcționare  al Serviciului Public de Evidența a Persoanelor

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE ȘI PROGRAMUL DE AUDIENȚE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică a Primariei municipiului Targoviste este prevăzută în Anexa 1  la H.C.L. nr. 101/25.04.2016 și poate fi vizualizată aici.

 

ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR

Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste sunt stabilite prin  regulamentele de organizare și funcționare si pot fi vizualizate aici.

 

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL INSTITUTIEI

Luni – Vineri:  800 – 1600

PROGRAMUL DE REGISTRATURĂ

Luni:               800 – 1630

Marti:              800 – 1830

Miercuri:         800 – 1630

Joi:                  800 – 1630

Vineri:             800 - 1630

 

PROGRAMUL DE INCASARE A TAXELOR  SI IMPOZITELOR  LOCALE

 

Luni:               800 – 1630

Marti:              800 – 1630

Miercuri:         800 – 1630

Joi:                  800 – 1830

Vineri:             800 - 1630

 

PROGRAMUL DE AUDIENȚE

Marți:              830 – 1200

Programările se fac în fiecare zi de luni între orele 830 – 1030   - prin telefon: 0245/611222,  int. 113, precum si la sediul institutiei din Targoviste,  str. Revolutiei nr. 1-3, Compartimentul Relatii cu Publicul si Asociatiile de Proprietari

 

CONDUCEREA  PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

 

PRIMAR –  Daniel Cristian Stan                                      - telefon: 0245/611222, int. 100

VICEPRIMAR – Cătălin Rădulescu                                - telefon: 0245/611222, int. 101

VICEPRIMAR – Monica Cezarina Ilie                            - telefon: 0245/611222, int. 102

SECRETAR – Chiru Catalin Cristea                               - telefon: 0245/611222, int. 103

 

 

FUNCȚIONARUL PUBLIC RESPONSABIL CU FURNIZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE

Safta Simona Cristina, consilier - Direcția Administratie Publica Locala – Compartiment Administratie Locala, Arhiva, Registratura – telefon: 0245/611222, int. 115, fax: 0245/617160

 

 

COORDONATELE DE CONTACT

ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

 

Denumire : Primăria Municipiului Târgoviște

Sediul: str. Revoluției nr. 1-3

Telefon: 0245/611222

Fax: 0245/217951

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

Site: www.pmtgv.ro

 

 


 

 

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

-CONDUCEREA EXECUTIVĂ-

                                                          

 

 

CONDUCERE

Telefon / interior

http://192.168.168.242/tball.gifDIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Director executiv

dr.ec. Daniela Popa

124

Director executiv adjunct

ec. Cerasela Ciuca

105,106

Comp. Buget Prognoza

105,106

Serv. Stabilire, Constatare, Urmarire, Incasare Impozite si Taxe locale

ing. Iulian Crintescu

207

Comp. Executare silita

121

Comp. Evidenta Patrimoniu public si privat

105

http://192.168.168.242/tball.gifDIRECȚIA URBANISM

 

ARHITECT ȘEF

urb. Alexandrina Soare

208

Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol

ing. Tinel Nicolae

209,210

Comp. Planuri urbanistice, amenajare teritoriu

211,212,214

Comp. Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize

211,212,214

Comp. Dezvoltare urbana durabila

211,212,214

http://192.168.168.242/tball.gifDIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

 

 

Director executiv

ing. Aurel Ciobanu

0245/630022 Fax: 0245/630011

Serv. Management proiecte, dezvoltare comunitara

ing. Ciprian Stanescu

0245/630022

Comp. Implementare proiecte

0245/630022

Bir. Protejare patrimoniu cultural si dezvoltare turistica

Jr. Alice Stana

0245/630022

Centrul National de Informare si Promovare Turistica

0245/633341

Comp. Promovare Turistica

 

Comp. Investitii

215, 217, 218

Comp. Energetic

218

Comp. Informatica

304


 

DIRECTII SI COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI

Bir. Contencios Juridic

jr. Elena Epurescu

133

*      DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

 

Director executiv

jr. Silvia Stanca

404

Serv. Resurse umane, relatii externe si relatii cu publicul

dr.jr. Valerica Nitu

405

Comp. Resurse umane si asigurarea calitatii

117

Comp. Relatii externe

113

Comp. Relatii cu publicul, asociatiile de proprietari

113

Centrul de Informare si Indrumare cetateni

113

Comp. Autoritate tutelara

213

Comp. Administratie locala, arhiva, registratura

115

220-registratura

COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

Bir. Administrativ

ing. Liviu Ionescu

125

Comp. Situatii de urgenta

110

Comp. Audit Public Intern

306

Cabinet Primar

112

Bir. Achizitii publice

ing. Magdalena Mihăescu

219, 221

DIRECTII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

*  DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Director

ing. Dorin Maican

300,301

Serv. Administrare Patrimoniu public si privat

ing. Eugen Puscasu

303

Comp. Institutii publice

303

Comp. Fond locativ

308

Comp. Administrativ

114

Comp. Autorizatii

315

Comp. Juridic

306

Serv. Retele locale

ing. Cristian Popescu

302

Comp. Retele

305

Comp. Monitorizare utilitati

302

Comp. Transport, autorizatii, control

222

Comp. Resurse umane

311

Serv. Financiar Economic

ec. Laura Soare

313

Comp. Financiar

313

Comp. Casierie

314

Comp. Contracte

312, 315

Serv. Piete

ec. Viorica Cordea

0245/218220

Comp. Mediu

307

http://192.168.168.242/tball.gifSERV. PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

jr. Mirabela Ionita

0245/212418

http://192.168.168.242/tball.gifDIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

jr. Marcela Iordache

0372764198

http://192.168.168.242/tball.gifCLUB SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE

prof. Ciprian Prisăcaru

0245/640644

http://192.168.168.242/tball.gifPOLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE

col.(r) Gheorghe Dinu

0245/631895

http://192.168.168.242/tball.gifDIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA

ing. Florina Pârvescu

0245/616558

http://192.168.168.242/tball.gifDIRECTIA DE SALUBRITATE

jr. Danut Badea

0245/216995

http://192.168.168.242/tball.gifTEATRUL MUNICIPAL 'TONY BULANDRA' TARGOVISTE

conf.univ.dr. regizor-scenograf Mihai Constantin Ranin

0245/614992

http://192.168.168.242/tball.gifDIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE

ec. Eugen Patrascu

0721212159

0757093140

http://192.168.168.242/tball.gifS.C. ECO-SAL 2005 S.A.

Ing. Eduard Ionut Beju

0245/616583

http://192.168.168.242/tball.gifS.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

Ec. Constantin Tomescu

0245/218220

http://192.168.168.242/tball.gifS.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.R.L.

Ing. Mihai Stanciu

0245/614992

http://192.168.168.242/tball.gifS.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

Ec. Adrian Dumitru

0245/615256

 

 

 

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

 

Informații referitoare la sursele financiare, bugetul si bilantul contabil pot fi vizualizate pe site-ul primariei municipiului Targoviste.

 

 

 

PROGRAMELE ȘI STRATEGIILE PROPRII

 

 

-      POCU - PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

-      PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

-      PROGRAMUL NATIONAL DE REABILITARE TERMICA

-      PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA

-      SIDU - STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE 2014-2020

 

 


 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU, POTRIVIT ART. 5 DIN LEGEA NR. 544/2001

PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

-      Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei municipiului Targoviste;

-      Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei municipiului Targoviste;

-      Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei municipiului Targoviste si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

-      Coordonatele de contact ale Primariei municipiului Targoviste, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

-      Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

-      Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;

-      Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;

-      Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare):

a)      informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

b)       informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

c)      informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii;

d)     informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e)      informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;

f)       informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părțile implicate în proces;

g)      informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor. 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE

PRODUSE ȘI / SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

 

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

-      ordinea de zi a sedintelor de consiliu local;

-      hotarâri adoptate in sedintele  consiliului local;

-      procese-verbale sedinte de consiliu local;

-      declaratii de avere si interese;

-      oportunitati de angajare – concursuri

-      taxe si impozite locale

-      rapoarte;

-      studii;

-      analize;

-      prognoze;

-      proiecte de strategii;

-      planuri urbanistice de detaliu sau zonale;

-      planul urbanistic general;

-      autorizatii de construire/desfiintare;

-      certificate de urbanism

-      lista strazilor si imobilelor din municipiul Târgoviste;

-      Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

-      Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

 

Modalitațile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și în H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCȚIUNI. 

Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informațiile de interes public poate adresa reclamație administrativă conducătorului instituției, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoștință refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.

În urma cercetării administrative, în situația în care reclamația administrativă se consideră întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate, cât și sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului public responsabil.

Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori instituției publice. Plângerea se sdresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă la solicitarea informațiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și urgența solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001).

Actele normative menționate pot fi vizualizate pe site-ul: www.pmtgv.ro

 

MODEL – Formular-tip cerere de informații de interes public

MODEL – Reclamație administrativă (1)

MODEL – Reclamație administrativă (2)